{address1: "2A - 3A, Hùng Vương, Phường 7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau",city: "CM",code: "TP Cà Mau",url: "/honda-nam-suong-1"},

{address1: "15 - 17C, Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu",city: "BL",code: "Phường 3, TP Bạc Liêu",url: "/honda-nam-suong-2"},

{address1: "131 - 137, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau",city: "CM",code: "Phường 5, TP Cà Mau",url: "/honda-nam-suong-3"},

{address1: "142, Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Hộ Phòng, Phường Hộ Phòng, Tỉnh Bạc Liêu",city: "BL",code: "Phường Hộ Phòng",url: "/honda-nam-suong-4"},

{address1: "366, Đường Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu",city: "BL",code: "Phường 7, TP Bạc Liêu",url: "/honda-nam-suong-5"},

{address1: "149K, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau",city: "CM",code: "Phường 8, TP Cà Mau",url: "/piaggio-vespa-nam-suong-1"},

{address1: "11-15A, Lô C Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu",city: "BL",code: "Phường 3, TP Bạc Liêu",url: "/piaggio-vespa-nam-suong-2"},