Bảo hiểm xe máy | Nam Sương Motor

Bảo hiểm xe máy

Thương hiệu: BSH Loại: Bảo hiểm xe máy Tình trạng: Chỉ còn 1000 sản phẩm

Bảo hiểm xe máy

Thương hiệu: BSH Loại: Bảo hiểm xe máy Tình trạng: Chỉ còn 1000 sản phẩm

55.000₫

BẢO HIỂM XE MÁY

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE MÔ TÔ – XE MÁY

 

Quyền lợi bảo hiểm

Số tiền tối đa BSH có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm như sau:

  • Về người: 150 triệu đồng/ người/ vụ tai nạn
  • Về tài sản: 50 triệu đồng/ vụ tai nạn

 

- BSH hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà người điều khiển xe gây ra cho bên thứ ba trong quá trình tham gia giao thông.

- Quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Download tại đây: Quy tắc bảo hiểm BB TNDS của chủ xe mô tô - xe máy 

Phụ kiện xe