VESPA | Nam Sương Motor
VESPA VESPA VESPA VESPA

XE VESPA

Sprint TFT 125 [2023]

96.900.000₫
Xem trước

Sprint S 150 [2023]

97.800.000₫
Xem trước

Sprint S 125 [2023]

83.300.000₫
Xem trước

Sprint 125 [2023]

81.000.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước

Primavera 125 [2023]

77.800.000₫
Xem trước

GTS Super Sport 150

137.000.000₫
Xem trước

GTS Super Tech 300

158.600.000₫
Xem trước

GTS Super 125

83.800.000₫

94.000.000₫

Xem trước

Sprint TFT 150 [2023]

110.000.000₫
Xem trước
HỖ TRỢ TRẢ GÓP